Algemene informatie


 • Hoe kun je lid worden?

  Als je lid wilt worden van onze vereniging moet je het aanmeldingsformulier invullen. Voor minderjarigen is de toestemming van ouders of verzorgers verplicht. Er is altijd een z.g. proefperiode van meestal vijf (5) lessen voor een totaalbedrag van €15.00. Daarna kun je besluiten of je echt lid wilt worden. Als je daarna lessen gaat volgen, verplicht voor muzikanten zonder vooropleiding, is dat voor een minimale periode van één jaar. Na inlevering van het aanmeldingsformulier bij één der bestuursleden krijg je zo spoedig mogelijk bericht wanneer je kunt gaan lessen en/of meespelen in het Opstaporkestje, de Beginnersband of de Harmonie.

 • Waar wordt er les gegeven en gerepeteerd?

  De repetities van de Harmonie, en de Beginnersband vinden plaats in de Elthetokerk, Blokweerweg 22. Het Opstaporkestje oefent in de lagere school 'Het Nokkenwiel' daar vinden ook alle lessen plaats (behalve de slagwerklessen die zitten in de Elthetokerk).

  • Het Opstaporkestje oefent op woensdagavond van 19.00 uur tot 19.30 uur.
  • De Beginnersband oefent iedere maandag van 18.40 uur tot 19.20 uur.
  • De Harmonie oefent ook op maandag, en wel van 19.30 uur tot 21.30 uur.

  Alle individuele lessen worden op woensdag gehouden.('s middags en in de vooravond). In de schoolvakanties wordt er niet gerepeteerd en geen les gegeven, behalve de BB en de Harmonie, die repeteren altijd door, behalve in de grote vakantie!

 • Hoeveel is de contributie en het lesgeld en wat krijg je daarvoor?

  Wanneer je lid wordt van onze vereniging krijg je een instrument, en in een later stadium een muziekstandaard en een map met de te spelen muziek in bruikleen. Je betaald daarvoor een gering bedrag per jaar als gebruiksvergoeding. Als je ook les gaat nemen, (verplicht voor iedereen die nog moet beginnen) ontvang je naast je les ook alle lesmateriaal. Leden van de Beginnersband en de Harmonie krijgen voor de uitvoering van de concerten een Uniform of Sweater ter beschikking. Leden zijn verantwoordelijk voor de in bruikleen gegeven materialen en dienen deze goed te onderhouden.

  Het lesgeld en de contributie voor de opleiding bedraagt:

  • Contributie+lesgeld jeugd tot 16 jaar €28.50 per maand
  • Contributie+lesgeld dagstuderende/uitkering €30,20 per maand
  • Contributie+lesgeld volwassenen €33,00 per maand

  Aangezien wij onze verplichtingen naar onze docenten hebben is elke leerling verplicht het eerste studie jaar volledig te betalen.

  Contributie

  • Contributie jeugd tot 16 jaar €8,50 per maand
  • Contributie dagstuderende/uitkering €10,50 per maand
  • Contributie volwassenen €14,00 per maand
 • Opzeggen lidmaatschap

  De opzegtermijn is 2 maanden en uitsluitend schriftelijk.

  Contributie en/of lesgeld moet bij vooruitbetaling op de 1ste van de maand op de rekening van de vereniging gestort zijn.

  Ieder lid dient zich te houden aan de statuten en de huishoudelijke reglementen van de vereniging. Deze zijn, op verzoek, verkrijgbaar bij de secretaris van de vereniging.

Contactgegevens


Muziekvereniging "Excelsior"
Postbus 72
2950 AB Alblasserdam

Onze sponsoren